TU DIEN10 TU DIEN09 TU DIEN07 TU DIEN01 CENTORK07 CENTORK06 CENTORK04 CENTORK03 ABB15 ABB13 ABB12 ABB05 Van bướm Van tay quay Unik DN500 Van bướm tay quay Unik DN450 UKV - 2012R Van bướm tay quay Unik DN400 Van bướm tay quay Unik DN350 UKV - 2012R Van bướm tay quay Unik DN300 Van bướm tay quay Unik DN250 Van bướm tay quay Unik DN200 Van bướm tay quay Unik DN150

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 7
Trong tuần: 99
Lượt truy cập: 297158

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Gauge Pressure Transmitters

2600T Series

The Gauge pressure transmitter portfolio from ABB offers a broad variety of communication possibilities. Another highlight of our sensors is the measurement accuracy up to 0.025 %.

 

266GST
266GSH
266HSH
266PSH
Accuracy0.04 % ... 0.025 % (optional)0.06 % ... 0.04% (optional)0.06 % ... 0.04% (optional)0.06 % ... 0.04% (optional)
Span Limits0.2 ... 60000 kPa, 
0.8 in. H2O ... 8700psi
6 ... 105000 kPa, 
24 in. H2O ...15228 psi
0.65 ... 105000 kPa, 
260 in. H2O ... 15228 psi
0.05 ... 16000 kPa, 
0.2 in. H2O ... 2320 psi
CommunicationHART,
4 ... 20 mA,
PA, FF
HART,
4 ... 20 mA,
PA, FF
HART,
4 ... 20 mA, 
PA, FF
HART,
4 ... 20 mA, 
PA, FF
DescriptionStandardStandardHigh overload resistant versionDP Style gauge pressure transmitter

266GDT
266GDH
266HDH
Accuracy0.04 %0.06 %0.06 %
Span Limits0.6 ... 60000 kPa, 
2.41 in. H2O ... 8700 psi
0.6 ... 60000 kPa , 
2.41 in. H2O ... 8700 psi
2.2 ... 16000 kPa, 
8.7 in. H2O ...2320 psi
CommunicationHART,
4 ... 20 mA, 
PA, FF
HART,
4 ... 20 mA, 
PA, FF
HART,
4 ... 20 mA,
PA, FF
DescriptionGauge pressure transmitter with all-welded, direct-mount diaphragm sealGauge pressure transmitter with all-welded, direct-mount, diaphragm sealGauge pressure transmitter with all-welded, direct-mount, diaphragm seal, high overload resistant version

266GRT
266GRH
266HRH
266PRH
Accuracy0.04 %0.06 %0.06 %0.06 %
Span Limits0.6 ... 60000 kPa, 
2.41 in. H2O ... 8700 psi
0.6 ... 60000 kPa, 
2.41 in. H2O ... 8700 psi
1.1 ... 60000 kPa, 
4.35 in.H2O ...8700 psi
0.8 ... 16000 kPa, 
3.2 in. H2O ... 2320 psi
CommunicationHART,
4 ... 20 mA,
PA, FF
HART,
4 ... 20 mA,
PA, FF
HART,
4 ... 20 mA,
PA, FF
HART,
4 ... 20 mA, 
PA, FF
DescriptionGauge pressure transmitter with all-welded, remote diaphragm sealGauge pressure transmitter with all-welded, remote diaphragm sealGauge pressure transmitter with all-welded, remote diaphragm seal, high overload resistant versionDP style gauge pressure transmitter with all-welded, remote diaphragm seal

364GS
364PS
364DD
364PR
Accuracy0.06 %0.06 %0.06 %0.06 %
Span Limits12,5 ... 60000 kPa
50 in.H2O ... 8700 psi
0.05 ... 16000 kPa
0.2 in. H2O ... 2320 psi
0.54 ... 16000 kPa, 
2.14 in.H2O ... 2320 psi
0.54 ... 16000 kPa
2.14 in.H2O ... 2320 psi
CommunicationHART / 4 ... 20 mAHART / 4 ... 20 mAHART / 4 ... 20 mAHART / 4 ... 20 mA
DescriptionCompact Exd, stainless steel housing gauge pressure transmitterCompact Exd, stainless steel housing gauge pressure transmitter, high overload resistant versionCompact, stainless steel housing gauge pressure transmitter with all-welded, direct-mount, diaphragm seal, high overload resistant versionCompact, stainless steel housing gauge pressure transmitter with all-welded, remote diaphragm seal, high overload resistant version

261GS
261GC / 261GG / 261GJ / 261GM / 261GN
261GR
Accuracy0.1 %0.1 %0.1 %
Span limits0.3 ... 60000 kPa, 
1.2 in. H2O ... 8700 psi
6 ... 60000 kPa, 
24 in H2O ... 8700 psi
6 ... 60000 kPa, 
24 in. H2O ... 8700 psi
CommunicationHART / 4 ... 20 mAHART / 4 ... 20 mAHART / 4 ... 20 mA
DescriptionStandard overload
Compact Class
Standard overload, compact class, front bonded diaphragms or direct mount sealStandard overload
Compact Class
with remote diaphragm seal
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

CONTACT

HOP VIET ENG CO., LTD  

Office: 217A Quach Dinh Bao Str, Phu Thanh Wad, Tan Phu Dist, HCMC, VietNam

Add: 15 Le Thiet Str, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam

Tel: (+84 28) 6267 5677  -  Fax: (+84 28) 6265 5066

Email: info@hopviet.vn  -  Website: www.hopviet.vn

Hotline: +84 903056455